Sadnja maslina i priprema zemljišta za podizanje nasada

Sadnji maslina se može pristupiti u bilo koje doba godine ukoliko se koriste sadnice iz rasadnika. Tako se u sjevernim područjima Istre masline sade u proljeće, a malo južnije se sadnja može obaviti u jesen, no naravno poželjno je vrijeme prije zime.

Sadnja maslina i priprema zemljišta za podizanje nasada

Pripravu zemljišta za nasad potrebno je obaviti za vrijeme ljeta, no najprije se pristupa iskolčivanju same parcele u smislu razmaka sadnje. Mora se voditi računa i o pravcu redova (sjever-jug). Također, na parceli ne smije biti kamenja, grmlja ili stabala.

OBRADA TLA

Stvaranjem dobrih fizikalnih svojstva tla općenito i za prodiranje vode u dublje slojeve korijenovom se sustavu omogućuje obavljanje njegove primarne funkcije: apsorpcija vode i hranjivih elemenata. To su uvjeti koji su neophodni za rast i aktivnost korijenovog sustava. Kako bi se suzbilo nastajanje korova u tlo se unašaju mineralna gnojiva i stajski gnoj, a za sprečavanje isparavanja vlage često se tlo u nasadu zatravljuje radi potencijalne erozije terena. U Istri su oborine dosta učestale pa se preporuča zatravljivanje samih nasada da se upravo erozija terena izbjegne. Za zatravljivanje nasada daje se prednost biljakama iz porodice mahunarki, a to su: leća, grahorica, djetelina itd. Ukoliko se žele miješati biljke maslina sa drugima vrtsama drveća svakako je potrebno izbjeći spajanje sa smokvom ili oleandrom, a hrast I rogač su dobrodošli.

PODIZANJE NASADA

Prije samog sađenja sadnica masline, koje ne prelaze dvije godine starosti, svakako treba voditi računa o sustavu korijenja koji mora biti na odgovarajući način poškropljen da bi za vrijeme presađivanja zadržao čitavi zemljani ovoj. Sam sustav korijenja ne smije biti smješten preduboko, rupe su promjera između 25-30 centimetara, dakle malo veće od posuda u kojima se nalaze sadnice. Kako bi se korijenje što bolje primilo dobro je zaliti sadnicu sa 6-10 litara vode, a na dno rupe se može rasporediti par kilograma organskog gnojiva. Nakon sadnje pristupa se laganom obrezivanju maslina te na taj način sadnica poprima željeni oblik. Prilikom sadnje sadnice se osiguravaju drvenim potpornim stupićima visine između 200-250 centimetara za jednostožaste i 100-150 centimetara za slobodne oblike. Sve dok maslina nije u stanju podnositi berbu ili jaki vjetar stupići su joj potrebni radi bolje potpore i izdržljivosti. Optimalno uređenje nasada je peterokutno radi racionalnijeg korištenja zemljišta. Razmak između sadnica zavisi o sorti maslina, pedološkim i klimatskim karakteristikama okoliša, tehnikama obrade zemlje i primijenjenom sustavu uzgajanja.