Dekanter

DEKANTER – Veliki vodoravni cilindar, gdje samljeveno tijesto od maslina trpi brzo kružno kretanje koje odvaja ulje od ostatka. Može biti u dvije ili tri faze. U dvije faze je ako se ulje-mošt odvaja od mokre komine. U tri faze je ako se odvaja ulje, voda i suha komina.

[natrag na rječnik]