Hiperoksidi

HIPEROKSIDI – Ukazuju na stanje konzerviranja uljas posebnim odosom, do pojave užeglosti. Što je niži broj hiperoksida, to je viša kakvoća ulja.

[natrag na rječnik]