Kontinuiran ciklus

KONTINUIRAN CIKLUS – Postupak modernih uljara gdje su sve faze prerade maslina obavljene u jednom stroju, bez prekidanja i bez dodira sa zrakom. Iskusni kušači osjete razliku između okusa ulja dobivenog tradicionalnim i ulja dobivenog sustavom kontinuiranog ciklusa.

[natrag na rječnik]