Mezokarp

MEZOKARP – Meso koštunjače koja sadrži vakuole ulja, nezime i vodu.

[natrag na rječnik]